Англи үсчин эр сайн үйлс байгуулж орон гэргүй хүмүүсийн үсийг зассан байна. Орон гэргүй хүмүүсийн үсийг засахаас өмнө ба дараах зургуудыг хүргэж байна.