АНУ-ын Флоридад арал 15.5 сая ам.доллараар зарагдаж байгаа ажээ. Уг арлын зургуудаас хүргэж байна.