Хөхөө олон нийтээс нуугаагүй бүсгүйчүүдийн зургуудаас хүргэж байна.