Бүсгүйчүүдийн хэт задгай, сэрэл хөдлөм зургуудаа хүргэж байна. Мэдээж садар самуун талаас нь  биш гоо сайхан гэдгээр нь хараарай.