Далайн эрэгт  сайхан төрсөн бүсгүйчүүдийн зургуудаас түүвэрлэн хүргэж байна.