Энэ зургийг зөвхөн томчууд л ойлгоно. Бас япончууд яагаад “The Brain Fucker” гэж нэрлэсэн утгийг ч олж мэднэ. Япончууд гэж үнэхээр этгээд сэтгэхүйтэй хүмүүс юм.