Мэргэжлийн цэвэрлэгчид машин ингэж  цэвэрлэдэг ажээ. Цэвэрлэхээс өмнө болон цэвэрлэсний дараах харьцуулсан зургуудаас хүргэж байна.