Коронавирус бүртгэгдсэн орнуудын иргэдийн худалдан авалт буюу нөөцлөлт ихсэх хандлагатай байна. Нийтлэг худалдан авалт нь 00-ын цаас болон эм байгаа аж. Ингээд Коронавирус бүртгэгдсэн орнуудын иргэдийн анхаарал татахуйц худалдан авалт болон түүний тоо хэмжээг гэрэл зургаар хүргэж байна.