Харааны бядаа шалгаад зургаас муурыг олоорой. Хэрээ олж чадахгүй бол дараагийн зурганд хариуг нь улаанаар дугуйлсан байгаа.