Загвар зохион бүтээгчид сэтгэхүй нь бусдаас арай өөр хүмүүс. Тэгж байж л өвөрмөц загварууд бий болгоно. Харин энэ загвар бол бараг гарт таарсан зүйлээрээ л хийсэн шиг ...