2019 оны V сарын 19-нд НӨАТ-ын урамшууллын сугалааны тохирол явагдсан бөгөөд супер шагнал 80 сая төгрөг байсан. Харин супер шагналын азтанаар хоёр хүн шалгарсан юм.

Сангийн сайдын 2017 оны 37 дугаар тушаалын 3-р хавсралтаар баталсан журмын дагуу 80 сая төгрөгийг хоёр азтанд тэнцүү хувааж өгөх аж. Журамд "Сугалааны тохирлоор урамшуулал олгох, түүнийг явуулах журам"-ын 7.10-д "Сугалааны тохиролоор тухайн төрлийн урамшуулалд хоёр буюу түүнээс дээш тооны азтан шалгарсан тохиолдолд тухайн төрлийн урамшууллын санд тусгасан мөнгөн дүнг тухайн төрлийн нийт азтаны тоонд тэнцүү хувааж олгоно" гэжээ.