Эрлийз адууг санагдуулам урт хөлтэй бүсгүйчүүдийн зургуудаас хүргэж байна.