Ногоон цай буюу мача хавдрын эсрэг гайхалтай зэвсэг болдог гэнэ шүү. Япон цай хавдрын эд эсүүдийг унтаа байдалд байлгаснаар гаднаас тэжээл авахад нь саад болдог гэнэ.

Солфордын их сургуулийн эрдэмтэд ийм нээлт хийжээ. Судлаачид ногоон цай хөхний хавдрын эд эсүүдэд хэрхэн нөлөөлдгийг судлажээ. Тэгтэл ногоон цай хавдрын эд эсүүдийг гаднаас шим тэжээлээ авахад нь саад болж, тэднийг идэвхгүйжүүлэн үхүүлж байсан аж.