Нийслэлийн томоохон зах худалдааны төвүүдэд махны үнэ ямар байгаа талаарх тандалт судалгааг 2019.10.01-ны өдрийн байдлаар танилцуулж байна.

 

Махны үнийн судалгаа /2019.10.01-ний өдрийн өглөөний 7.40 минутын цагийн байдлаар/

 

Хүнсний зах

Бөөний үнэ

Жижиглэнгийн үнэ

Хонины мах

Адууны мах

Үхрийн мах

Ямааны мах

Хонины мах

Адууны мах

Үхрийн мах

Ямааны мах

1

Хүчит шонхор зах

5600-6000

5700-6000

6500-7300

6300

7200-8500

8000-8500

8500-10000

7500-9000

       

/Эх үүсвэр: ХХААХҮЯ тандалт судалгаа/

 

2019.10.01-ний  өдрийн өглөөний байдлаар Хүчит шонхор зах дээр махны нийлүүлэлт хэвийн байна. Үнийн хувьд ханш хэвээр байна.  /Хүчит шонхор зах/

 

Мал, махны нийлүүлэлтийн талаарх мэдээлэл /2019.09.30-10.01-ний өдрийн байдлаар/     

                     

Нэр, төрөл

Тэмээ

Адуу

Үхэр

Хонь

Ямаа

Дайвар түүхий эд

Нийт дүн

 1.

Амьд мал /тол/

36

65

49

2536

117

 

2802

2

Мах /тн/

0.9

7.9

30.7

58.2

13.9

11.0

122.5

 

/Эх үүсвэр: Нийслэлийн мал эмнэлгийн газар/