Ажил дээрээ уйдсан бүсгүйчүүдийн сельфи нэг ийм байдаг ажээ...