Засгийн газар Коронавируст халдвар(COVID-19) урьдчилан сэргийлэх цогц асуудлаар хуралдаж байна.Орон нутгийн зам, УБ-руу орох, гарах урсгалыг хязгаарласныг сунгах чиглэл Ерөнхий сайд тавив.
Мөн цаг алдалгүй шийдэх бусад асуудлуудыг ярилцаж байна. Улсын Онцгой комисс үргэлжлүүлж өнөөдөр хуралдана.

Уг шийдвэрийг Улсын Онцгой Комисс эцэслэн шийдэх юм.