Чихмэл гэхэд бэрх чихмэлүүд байдаг ажээ. Хэрвээ үг хэлдэг бол арай л гомдмоор хийц муутай юм... Гэхдээ дараа дараагийн удаад сайжирсан байх аа...