Хуучин эд зүйлсийг засаж сэлбээд ийнхүү шинэхэн мэт болгожээ...