УИХ-ын 2020 оны сонгуулийн дүнг зарим нам, эвсэл, бие даан нэр дэвшигчдийн төлөөлөл хүлээн зөвшөөрөөгүйн улмаас нэмэлтээр 164 хэсгийн хороонд хяналтын тооллого хийсэн.

Хяналтын тооллогын талаар СЕХ-ны дарга Ч.Содномцэрэн мэдээлэв. Тэрээр “СЕХ энэ сарын 27-28-нд 164 хэсгийн хороонд хяналтын тооллого хийлээ. Гомдол гарсан Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хан-Уул, Баянзүрх дүүрэг, Өвөрхангай, Өмнөговь, Дорнод, Дархан-Уул аймагт хяналтын тооллого хийсэн. Хяналтын тооллогод гомдол гаргагчид болоод ажиглагч нарыг оролцуулсан.

Энэ тооллогоор 12 тойргийн 164 хэсгийн саналын тоонд ямар нэгэн зөрүү гараагүй. Нэмэлт тооллого хийснээр нийт 71.3 сая төгрөгийн зардал гарлаа.  Тооллогын дүнг ажиглагч нар хүлээн зөвшөөрч гарын үсэг зурсан” гэлээ.