Сүүлийн таван жилд хэт өөрчлөгдсөн оддын зургийг харьцуулсан маягаар хүргэж байна.