ЭМЯ-наас "COVID-19"-ийн нөхцөл байдлын талаар мэдээлж байна.