Сэтгүүлчийн хууль ёсны үйл ажиллагаанд саад учруулж буйг эсэргүүцэн сэтгүүлчид тайван жагсаал хийж байна...