"Олон улсын гэр бүлийн өдөр" өнөөдөр тохиож байна. Энэ өдрийн байдлаар Монгол Улсад 983.5 мянган өрх бүртгэлтэй байгааг Үндэсний Статистикийн Хорооноос мэдээлэв.

Эдгээр өрхийн:

  • 163,289 (16.6%) нь гурван ам бүлтэй,
  • 180,117 (18.3%) нь дөрвөн ам бүлтэй,
  • 143,278 (14.6%) нь таван ам бүлтэй,
  • 87,220 (8.9%) нь зургаан ам бүлтэй,
  • 33,109 (3.4%) нь долоон ам бүлтэй,
  • 14,841 (1.5%) нь найман ам бүлтэй,
  • 6,688 (0.7%) нь есөн ам бүлтэй,
  • 6,176 (0.6%) нь 10-аас дээш ам бүлтэй аж.

2023 онд 17,408 хос гэрлэлтээ албан ёсоор бүртгүүлж, галаа бадраасан бол 4,776 хос гэрлэлтээ цуцлуулсан байна.

зураг

 

зураг