Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн 2016 оны их засвараар дулааны шугамыг шинэчлэн солих шугамын жагсаалтыг танилцуулж байна. Уг ажиллагаатай холбогдуулан ХАЛУУН УС ХЯЗГААРЛАХ юм.

Улсын болон Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр хийх ажлын график /халуун ус хязгаарлана/

  • Тавдугаар сарын 16-ны өдрөөс зургаадугаар сарын 4

http://ubds.energy.mn/wp-content/uploads/2016/04/u1.jpg

  • Тавдугаар сарын 16-ны өдрөөс зургаадугаар сарын 20

http://ubds.energy.mn/wp-content/uploads/2016/04/u2.jpg

  • Зургаадугаар сарын 6-ны өдрөөс наймдугаар сарын 5

http://ubds.energy.mn/wp-content/uploads/2016/04/u3.jpg