Өнөөдөр олон нийтийн сайтаар хөгжилтэй ч гэмээр, ууртай ч гэмээр нэгэн бичлэг тарсан нь УЕПГ-ын хэлстийн хяналтын прокурор У.Эрдэнэтуяагийн сэтгүүлчид хэлсэн хариулт байв.