Global SnT ТББ аас санаачлан хэрэгжүүлж буй АНУ-ын Лос Анжелес хотын "Калифорниа Мужийн Их Сургууль" болон Худалдаа хөгжлийн банк, "ОЮУНЛАГ" дунд сургууль, Элит сургуультай хамтарч Англи хэлний Олимпиад зохион байгуулагдхаар боллоо. Гэхдээ зөвхөн ОЮУНЛАГ болон Элит сургуулийн сурагчид биш бүхий л сургуулийн 10-12 дугаар ангийн сурагчид оролцох боломжтой. Шалгарсан оролцогч нь "Калифорниа Мужийн Их Сургууль"-ийн Англи хэлний бэлтгэл ангид 50% хүртэл ТЭТГЭЛЭГ/SCHOLARSHIP-тэй суралцах юм. Мөн бас ХХБ-ны Хялбар зээлд хамрагдах боломжтой. 5 сарын 26нд зохион байгуулагдана.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Global SnT, Оюунлаг Сургууль Facebook Page-ээс авах боломжтой.