Америкийн Бруклин  хотод байрладаг Хятад гоо сайхны газрын ажилтнууд тус газраар үйлчлүүлсэн хар арьст эмэгтэй үйлчлүүлэгчийг бүлэглэн зоджээ. Үйлчлүүлэгчид нь тэдний салоны үйлчилгээнд сэтгэл дундуур байгаагаа хэлж төлбөрөө өгөхөөс татгалзсан учир маргаан үүссэн байна.