Хэрэв та энэ зургаас могой олж харвал нэлээд харааны бядтай нэгэн гэж өөрийгөө дүгнээрэй.