Гэрэл зураг бүхнийг гэрчлэн үлддэг ажээ.  1960-д оны Лондон хотын загварлаг залуусын зургуудаас хүргэж байна.