Дионн Мей хэмээх энэ бүсгүй өдөрт 4.7 литр шингэн уудаг. Улмаар буруу зуршлаасаа салж, 32 кг турахын зэрэгцээ хүмүүнлэгийн үйлсэд туслах болсон байна.