Сүүлийн үед хит болж байгаа кинонуудын дийлэнх нь эффект ашиглаж байгаа билээ. Тухайлбал “Infinity War”  кино эффектгүй бол ингэж харагдахаар байна.