Хүн хувийн өмчөө яах нь бид нарт хамааралгүй л дээ. Гэхдээ машин ингэж унана гэж байхгүй ээ...