Хүн юу хэрэглэх нь бидэнд хамаагүй л дээ. Гэхдээ зарим хүмүүсийн сонирхол үнэхээр өвөрмөц ажээ.