Хөөрхий энэ машины эзэн мөс хайлах хүртэл машингүй л явах болжээ.