GJ1A8549.jpg

Дорноговь аймагт зохион байгуулагдаж байгаа “Говийн чоно-2019” олон улсын сургалт, дадлага сургуулийн хүрээнд Монгол, Америкийн аврагчид хамтарсан дууриалган үзүүлэх дадлага сургууль хийлээ.