Хаяхаасаа өмнө хуучин эд зүйлсээ ингэж ашиглаж болох нь байна шүү.