Челябинскт нэгэн орон сууцны барилгад  цахилгаан шат шинээр тавих гэж байсан ажилчид санамсаргүйгээр цахилгаан шатны моторыг унагажээ. Гэтэл мотор нь 10 давхараас 7 давхар хүртэл унаж, ийнхүү шат эвдсэн байна.