Ковид-19 цар тахалын эсрэг хэрэгжүүлж буй хариу арга хэмжээны нэг хэсэг нь дархлаажуулалт билээ. Харин дархлаажуулалтын үед иргэд өдөр тутмын амьдрал ахуйдаа нэн тэргүүнд анхаарч хэрэгжүүлэх ёстой зөвлөмжийг хүргэж байна.