Монголын аж амьдралыг тусган харуулсан энэхүү түүхэн гэрэл зургийн түүвэрт 1925 оны үйл явдалыг дүрсэлжээ.