Өөрийн эрхтнээ өмдөндөө нууцалж чадаагүй хүн төрийн нууцыг хадгалж чадах уу?