Төрөлхийн эрүү нүүрний гажигтай төрсөн нэгэн эмэгтэй мэс заслын дараа иймэрхүү өөрчлөлт оржээ.