Зураг дээрх залуу зургаан сарын турш эрчимтэйгээр дасгал сургуулилт хийснээр зургаан сарын хугацаанд ийм л үр дүнг бусдад харуулж чаджээ.