Канадын нэгэн зохион бүтээгч авс ч гэмээр юм уу хөвөгч гэмээр юм уу ийм зүйл бүтээжээ. Хэрэв нар гарвал дээгүүр нь тагаа хаагаад битүүлэн усанд хөвөх гэнэ.  Ийм зүйлээр хөвөхөд живэх эсвэл амьдаараа усан дээр булшлагдах мэт айдас төрмөөр ч юм шиг