Монголын Хип холбооны Ерөнхийлөгч Баавар буюу Батбаяр хэсэг хугацаанд эрх чөлөөгөө хязгаарлуулан хоригдож байхдаа өөрийгөө шатаасан талаар ингэж ярьж байв.