Залуус том хөх гоё л гэдэг юм. Гэхдээ заримдаа хэцүү юм өө