Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас тэтгэвэр авагч өндөр настнуудад хандан мэдэгдэл гаргажээ. Энэхүү  мэдэгдэлд "Капитал банк татан буугдсан тул тус банкаар үйлчлүүлж байсан тэтгэвэр авагчдын тэтгэврийг 2019 оны тавдугаар сараас эхлэн ХААН банкаар дамжуулан олгох болсныг мэдэгдье" гэжээ. 

Мөн өмнөх саруудын тэтгэврээ аваагүй тэтгэвэр авагчид 2019 оны дөрөвдүгээр сарын 19-ний өдрөөс хойш ХААН банкинд бичиг баримттайгаа очиж тэтгэврээ авах юм байна.