Япон уран бүтээлч эр үлээдэг бөмбөлөгөөр хүссэн дүрсээ хийдэг нэгэн аж.