ШИНЭН-ын зөвлөлөөс аймаг, нийслэл, дүүргийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн төсөлд оруулах саналаа илэрхийллээ. Тус саналыг боловсруулахад улс төрийн 23 намын байр сууриа нэгтгэжээ.

Тодруулбал, сум, дүүргийн нутгийн өөрөө удирдах ёсны байгууллагын сонгуульд иргэн нэрээ дэвшүүлж өрсөлдөнө гэсэн заалтыг оруулах, сурталчилгааны хугацааг нэг сар болгох, мөрийн хөтөлбөрт ёс төдий аудит хийлгэх үүрэгжүүлсэн заалтыг хасч, сонгогчдоор шүүлгэдэг болох санал гаргажээ. Мөн сонгуулийн хууль тогтоомж зөрчсөн олон зүйл заалтыг эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх, төрийн албанд 10 жил хүртэл ажиллахгүй байхаар хуульчилж санкцыг хүчитгэх хэрэгтэй гэсэн санал илэрхийлэв. Үүнээс гадна, сонгуулийн ирцийг 50+1 хувь байхаар хуульчлахаар тусгасан байна.