Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын санаачлагаар төрийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр Засаг даргын Тамгын газарт ISO 9001:2015 олон улсын стандартыг нэвтрүүлэхээр болсон билээ.

Тодруулбал, ISO 9001:2015 гэрчилгээг авах үйл ажиллагаанд арга зүйн зөвлөх үйлчилгээний гэрээний дагуу Полиси төвийн багш Г.Эрдэнэгэрэл өнөөдөр эхний сургалтыг орсон юм.

Ийнхүү дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар нь төрийн үйлчилгээний чанарыг олон улсын стандартад нийцүүлж нутагшуулсан нийслэлийн нутгийн захиргааны анхны байгууллага болох зорилт тавин ажиллаж байна