Хуучин эд зүйлсийн шинэ амьдрал буюу өөрчлөн шинэчлэлт нэг ийм.